Καπνίας

Συντάκτης: Ηρώ Κουρμπάση

Ημερομηνία: 14/12/2014

Πολύ ιδιαίτερος λίθος που παρέχει μια δυνατή ασπίδα προστασίας. Χρειάζεται όμως προσοχή στη χρήση του καθώς αντιπροσωπεύει το ασυνείδητο. Καλό είναι να τον χρησιμοποιούμε αφού έχουμε κάνει ήδη δουλειά με τον εαυτό μας και βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο αυτογνωσίας..

Έχει επιρροή σε όλα τα ενεργειακά κέντρα.

Μας διδάσκει το φως μέσα στο σκοτάδι. Βοηθάει την εσωτερική μας αναζήτηση, ώστε να ενοποιήσουμε και να μεταμορφώσουμε τις σκιές μας στο φως.

Επιστροφή