Γαγάτης

Συντάκτης: Ηρώ Κουρμπάση

Ημερομηνία: 14/12/2014

Ο Γαγάτης αυξάνει τη ψυχική επίγνωση. Φέρνει καλή τύχη, απομακρύνει τους εφιάλτες και απορροφά τις αρνητικές ενέργειες ιδιαίτερα, αυτές που αφορούν την υγεία.

Απορροφά το κακό που απειλεί τον κάτοχο. Έχει την ικανότητα να απορροφά την κακή ενέργεια όπου τοποθετείται. Δεν πρέπει να τη φοράμε συνεχώς επάνω μας, πιστεύεται ότι απορροφά μέρος της αύρας. Είναι καλό να εξηγούμε αυτή την ιδιότητα όταν αποφασίσουμε να τη χαρίσουμε. Η πέτρα αυτή έχει έντονη  επιρροή σ’ αυτόν που την φορά επάνω του. Είναι ένας καλός προστάτης του σπιτιού.

Επιστροφή