Σαμανόπετρες

Συντάκτης: Ηρώ Κουρμπάση

Ημερομηνία: 14/12/2014

Οι σαμανόπετρες όταν τοποθετηθούν σε έναν χώρο τον καθαρίζουν ενεργειακά και παρέχουν προστασία από αρνητικές εκπομπές. Αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθαρισμό, επούλωση και ενεργειακή αποκατάσταση της ανθρώπινης αύρας.

Επιστροφή