Ρόδο της Ερήμου

Συντάκτης: Ηρώ Κουρμπάση

Ημερομηνία: 14/12/2014

Το ρόδο της ερήμου μας βοηθάει να διαλύσουμε προγράμματα που επιβάλλαμε εμείς στον εαυτό μας. Απελευθερώνει λοιπόν από αυτά τα προγράμματα και μας βοηθά να βάλουμε στις θέση τους άλλα πιο κατάλληλα.
Μπορεί να ενδυναμώσει τις δηλώσεις πρόθεσης.

Επειδή έχει άμεση σχέση με τη γη μπορεί να μας βοηθήσει να σταθούμε στα πόδια μας σε δύσκολες περιόδους της ζωής μας που νιώθουμε ότι καταρρέουμε

Βοηθάει επίσης να ξεκαθαρίσουμε τυχόν διλήμματα  και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις.

Επιστροφή